IsegrimLogoWit

Greenwich

Greenwich is een volks stuk met een dubbele bodem. Zo hebben we de knipoogjes naar de maatschappelijke verhoudingen, waar middenstand en arbeidersklasse inderdaad niet altijd de beste vrienden zijn. De grootste waarde ligt echter louter in het theatrale. De tederheid waarmee elk personage ten tonele wordt gebracht, de afwisseling tussen flitsende, dramatische momenten en de wervelende humoristische vondsten.

Vijf jaar geleden verloor Robert Verachtert zijn zelfbeheersing en in een woede-uitval sloeg hij ingenieur Daems, tussen flipper en Juke-Box. Robert kreeg hiervoor van de 'juge' twee maanden voorwaardelijk. Daardoor verloor hij niet alleen zijn werk, maar was het voor zijn gezin onmogelijk geworden nog langer te blijven wonen in de arbeiderswijk 'Greenwich'. Ergens anders in de stad probeert het ontredderde gezin zich moeizaam overeind te houden. Robert, geobsedeerd door zijn 'eerherstel', schiet schromelijk tekort in het onderhoud van zijn gezin. Elza, zijn verlamde vrouw, verdient het huishoudgeld met het herstellen van horloges voor een oude huisvriend. Andrea, de oudste dochter, werd bij de verhuis door haar vrijer in de steek gelaten en heeft dit niet kunnen verwerken. Ze sluit zich op in een shizofreen-apatische houding. Miriam, de jongste dochter, heeft hierdoor meer dan de handen vol zodat er weinig of geen tijd rest voor zichzelf. Maar dan verschijnt Saturino, het hulpje van de oude huisvriend. Ongevraagd en ongewild brengt hij een hele ommekeer in het gezin Verachtert teweeg.

 
GreenwichAffiche

Regisseur

Reginald Wietendaele

Acteurs

Carine Bassier

Cynthia Vansteenkiste

Eddy Vanyzere

Frans Ameye

Henriette Spirig

Speeldata

31/03/1984 20:00

01/04/1984 18:00

07/04/1984 20:00

08/04/1984 18:00

Feestzaal Boerderijstraat

Boerderijstraat 69a, Kortrijk