IsegrimLogoWit

Dossier Bakelandt

Bakelandt was 24 jaar toen de boerenkrijg uitbrak en zijn verhaal was zondermeer een unieke gelegenheid om ons publiek eens te confronteren met de sfeer van de Franse revolutie. Les chants révolutionnaires zoals 'Ca ira' en 'La Carmagnole' weerklinken in deze brok totaaltheater. Fred Germonprez schetst Baekelandt als een eerder introvert persoon dat het slachtoffer wordt van de omstandigheden, zeg maar de armoede.
Lodewijk Bakelandt, de rover uit Lendelede (1774-1803) is sedert het verschijnen van het eerste boek over hem en zijn bende in 1860 door V. Huys een inspiratiebron gebleken voor menig schrijver. Als journalist was het Fred Germonprez om de historische waarheid te doen, welke hij van de legende wilde scheiden. Zijn 'Dossier Bakelandt' is het resultaat van jarenlange opzoekingen in de gerechtelijke stukken van het Rijksarchief in Brugge, de bibliotheek van de universiteit van Gent, de studies van Hoste en Strubbe en vele andere. Op deze geschiedkundig juiste gegevens kregen de centrale figuren gestalte. De naam Bakelandt had een grote weerklank bij de Vlaamse bevoling in de 19de eeuw. Straatzangers schreven er liederen over, Julien De Vuyst vermeldt hem in zijn boek 'Het Moordlied in de Zuidelijke Nederlanden'.
BakelandtAffiche

Regisseur

Antoon Van Vlemmeren

Acteurs

Albert Callens

Annemie Claerhout

Annemie Demuynck

Christien Thiel

Frans Lesaffer

Geert Courtens

Georgette Millecamps

Hendrik Calu

Henriette Spirig

Jan Van Iseghem

Monique Symoens

Reginald Wietendaele

Renaat Courtens

Sabine Vercruysse

Stefaan Calu

Stefaan Gruwez

Speeldata

28/11/1981 20:00

29/11/1981 18:00

05/12/1981 20:00

06/12/1981 18:00

Feestzaal Boerderijstraat

Boerderijstraat 69a, Kortrijk